57 % ludzi z grupy wiekowej 45-49 lat zostało zaszczepionych w Milton Keynes, Luton i Bedfordshire

dane - 390

Ostatnie dane NHS wskazują, że wiele osób z kolejnej grupy wiekowej zostało zaszczepionych.
57 % ludzi w wieku pomiędzy 45-49 lat przyjęło szczepionkę w Milton i okolicach. Oprócz Milton Keynes chodzi tu o Luton i Bedfordshire, gdzie ponad połowa osób ze wskazanej grupy wiekowej otrzymała pierwszą dawkę.


555,172 szczepionek w sumie zostało rozdysponowanych w regionie, podczas gdy 123,485 osób zostało już zaszczepionych dwoma dawkami preparatu. Priorytetem do końca miesiąca pozostaje, by zaszczepić drugą dawką szczepionki, tych którzy otrzymali już pierwszy zastrzyk.
Przedstawione dane obejmują okres do 18 kwietnia. W skali kraju ponad 33 miliony ludzi otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki na Covid.
Proces szczepienia w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobrze prowadzony i powinien być stawiany jako przykład w skali Europy dla bardzo wielu państw.
Oczywiście pomaga to, że Wielka Brytania ma do dyspozycji swoje własne szczepionki firmy Astra Zeneca, co umożliwia przeprowadzenie procesu dużo bardziej efektywnie.

------

The latest NHS's data shows that a lot of people from the next group have been vaccinated.
NHS have released figures which present that 57 % of people aged between 45-49 have been jabbed in Milton Keynes and the region. It includes Bedfordshire, Luton and Milton Keynes, where 57 % of residents from the mentioned age have received their first Covid vaccine dose.
555,172 vaccines all together have been given in the region, with 123,485 people being vaccinated with two doses already. Priority to the end of April will certainly be giving the second dose to those who have already received their first Covid jab.
The data covers the period of time up to April 18. Nationally more than 33 million people have received at least one dose of coronavirus vaccine.
Its rollout in the UK is one of the biggest in the world and should be presented as an example to many other countries.
It certainly helps a lot that UK has got its own AstraZeneca product, which makes whole process much more effective.

/BR/
25.04.2021 – Milton Keynes