Paszporty szczepionkowe możliwe w użyciu w przyszłości na dużych imprezach

15.06.2021 - 390

Rozważane jest wprowadzenie paszportów szczepionkowych, mogących pomóc w przyszłości w organizacji dużych imprez. Żadna decyzja nie została jeszcze podjęta, a temat jest wciąż na stole w fazie negocjacji.  Możliwe jest ich zastosowanie w organizacji sporych wydarzeń sportowych, koncertów, czy innych masowych zgromadzeń.

Uważa się także, że mogą być pomocne w biznesie w walce z ewentualną kolejną falą zachorowań. 


Niektórzy parlamentarzyści zauważają, że wprowadzenie tych certyfikatów nie będzie mieć podstawy prawnej, a także niesie znamiona dyskryminacji. Pomimo tego, że zaprezentowano je jako korzystne dla dobra wspólnego, to nie da się ukryć, że mają znamiona dzielenia i dyskryminacji społecznych zarówno w sferze socjalnej, jak i ekonomicznej. 

Komitet parlamentarny również wypowiedział się w tej perspektywie, że ten system niesie zagrożenia wzbudzania podziałów i dyskryminacji. 

Istniejąca aplikacja NHS już zawiera informacje na temat szczepień, a wkrótce będzie także informować o ewentualnych testach. Certyfikaty szczepionkowe zaczynają obowiązywać oficjalnie w Unii Europejskiej od 1 lipca. Komisja Europejska ma nadzieję, że będzie to bardzo pomocne narzędzie dla sektora usług turystycznych.

------

Vaccine passports are considered for use at big events in the future. No decision has yet been made but this matter is still on the table. They seem to have a role to play at large events, such as sports matches, concerts and the other public gatherings. 

It is also thought they could help to prevent business closures if there was another wave of the infections.

Certain MP's have pointed out that introducing the certificates would be unjustified and discriminatory.

Even though they're being presented as the intention for the universal good, they've got unfortunately potential to cause deep damage socially and economically.

This Covid certification system will be "discriminator along the lines of race, religion and age" according to the conclusions of the British Parliament Committee. 

The NHS app has already been altered to allow its users to prove their vaccine status and further changes, i.e tests results can be implemented and appear on there as well.

Covid certificates are being introduced within European Union from 1 July. It will help tourism industry to get back on track to the normality.

/BR/

15.06.2021 – Milton Keynes