Kampania NHS "Help Us Help You- Pomóż nam, Pomóż sobie"

HUHYAccess copy

 

Kampania NHS "Help Us Help You- Pomóż nam, Pomóż sobie" nakłania opinię publiczną do poddawania się badaniom w kierunku nowotworów i zalecanych badaniach kontrolnych.


Nową kampanię wspierają pracownicy służby zdrowia. Głównym przesłaniem kampaniijest przekonanietych, którzy są zaniepokojeni objawamimogącymi wskazywać na chorobę nowotworową, do przebadania się i do przeprowadzenia rutynowych wizyt.Najnowsze badania wykazały, że w obecnym momencie, nawet prawie połowa (48%) społeczeństwa nie szuka pomocy medycznej albo bardzo opóźnia zgłoszenie się do lekarza.
Jedna piąta badanych (22%) twierdzi, iż nie chce być obciążeniem dla służby zdrowia, podczas gdy podobna liczba powiedziała, że strach przed zarażeniem koronawirusem lub zainfekowania innych, był głównym powodem niezgłaszania się do lekarza.
Statystycznie więcej niż cztery na dziesięć osób zadeklarowało, że wolałoby przeczekać czas pandemii, aby uzyskać poradę zdrowotną, czyli więcej niż miałoby to miejsce przed wybuchem pandemii koronawirusa.Należy jednak pamiętać, że opóźnienie może mieć poważne konsekwencje w przypadku niektórych nowotworów.

Służba zdrowiaNHS dołożyła wszelkich starań, aby utrzymać opiekę onkologicznąw trakcie pandemii. Od jej początku przebadano i skierowano do rozpoczęcia terapii prawie milion osób.
Omówienie kampanii oraz potrzeby obywateli w zakresie korzystania usług NHS były ostatnio przedmiotem spotkania organizacji społecznych i wyznaniowych z członkami zespołów NHS i PHE.
W spotkaniu wzięła także udziałKatarzyna Stephen, Commissioning Manager i MaternitySupportw Szpitalu w Oxfordzie, administratorka popularnych polskich społeczności na Facebooku, takich jak "Polka w NHS"i "Polacy w NHS"mówi:
"COVID19miał ogromny wpływ na wielu z nas, w tym na tych, którzy pracują w ramach służby zdrowia. Ważne jest to, aby pamiętać, że wprowadzone zostaływszystkie środki zapobiegawcze, abyś mógł czuć się bezpiecznie podczas wizyt. Twoje zdrowie jest dla nas ważne."
Służba zdrowiaNHS wprowadziła szereg środków zapobiegawczych, tak aby pacjenci mogli czuć się bezpiecznie, nawet w trakcie pandemii. Bezpieczne procedury obejmują także centra leczenia nowotworów, co oznacza mniejszą liczbę podróży do szpitala czy chemioterapię w dogodnych dla pacjenta lokalizacjach.

Niepokojące objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej:
• Zmiany procesu wypróżniania, w tym obecność krwi
• Niewyjaśniona utrata masy ciała
• Guzki
• Uporczywe wzdęcia
• Uporczywy ból przez dłuższy czas

Więcej informacji na temat korzystania z usług NHS podczas pandemii znajdziesz na stronie www.nhs.uk/yourhealthmatters  

PRO 12465 NHS Access 210x297 - Polish3-440

PRO 12465 NHS Access 210x297 - 440