Nowy rok szkolny 2013/14 w Polskiej Szkole MK

Rozpoczecie roku szkolnego 2013-2014 1 440x291 kopiaW dniu 14 września rozpoczął się nowy rok szkolny 2013/2014 w Polskiej Szkole MK. Uroczystość miała miejsce w budynku Walton High School, Walnut Tree w Milton Keynes.


Pani Dyrektor – mgr Iwona Mękarska bardzo serdecznie przywitała uczniów, rodziców, nauczycieli i asystentów.

Podczas uroczystości poinformowała wszystkich zgromadzonych, iż głównym zadaniem szkoły jest podtrzymywanie świadomości narodowej, nauczanie języka ojczystego oraz promowanie kultury i sztuki polskiej. Zaznaczyła również, że program nauczania w Polskiej Szkole MK jest zgodny z aktualną Podstawą Programową dla uczniów polskich uczących się za granicą.

Każda klasa ma swojego wychowawcę, który dba o bezpieczeństwo uczniów i ich indywidualne potrzeby, zachęca do samorozwoju i budowania poczucia własnej wartości, dumy ze swojego polskiego pochodzenia, kultury, tradycji narodowych oraz szacunku do siebie i innych.

Na zakończenie Pani mgr Iwona Mękarska życzyła wszystkich uczniom w nowym roku szkolnym sukcesów oraz wspaniałych przeżyć i ciekawych zajęć, które będą źródłem radości i pozostaną w ich pamięci na długi czas.

Kady z nauczycieli odczyta listę obecności swoich uczniów, po czym wszyscy udali się do wyznaczonych klas aby wspólnie rozpocząć zajęcia.

Rozpoczecie roku szkolnego 2013-2014 4 550x364 kopia

Rozpoczecie roku szkolnego 2013-2014 5 550x364 kopia

Rozpoczecie roku szkolnego 2013-2014 7 550x364 kopia

Rozpoczecie roku szkolnego 2013-2014 18 550x364 kopia