Rządowe plany, by połączyć NHS z systemem opieki społecznej

dh-and-sc - 390

Lider urzędu miasta Milton Keynes Pete Marland wyraża obawy odnośnie połączenia NHS z systemem opieki społecznej i wpływu takiej sytuacji na działanie obu gałęzi opieki.


Minister zdrowia Matt Hancock ogłosił plany zespolenia Narodowego Funduszu Zdrowia (NHS) z systemem opieki społecznej.
Pete Marland powiedział: "Lokalni partnerzy, jak urząd miasta, lokalny oddział NHS i szpital świetnie współpracują, także w kwestii planowanego połączenia NHS z opieką społeczną."
Stwierdził, że obawia się, że będzie kontrola ze strony rządu, który sprawił swoimi działaniami, że opieka społeczna jest bardzo mocno niedofinansowana. System ochrony zdrowotnej z kolei już przed Covidem był bardzo mocno nadwyrężony.
Inny z członków urzędu miasta MK dodał: "Kryzys pandemiczny sprawił, że podjęliśmy współpracę (NHS z opieką społeczną), która bardzo dobrze układała się.
"Covid kosztował życie 25,000 mieszkańców domów opieki społecznej w całym kraju i istnieje poważny problem i potrzeba reformy systemowej w sferze opieki społecznej".
Problem niedofinansowania systemu opieki społecznej istniał w UK od bardzo dawna. Ale to pandemia pokazała ogromną skalę problemu i uwidoczniła konieczność działania.

------------------

MK Council leader Pete Marland is worried that proposals to have NHS and council-run adult social care closer together won't have good impact on the services. Ten stan rzeczy powinien był kontynuowany.
Health secretary Matt Hancock announced the plans to integrate the National Health Service with social care services.
Pete Marland said: "Local partners such as the council, the local NHS and the hospital already have a great relationship in MK and work together closely on things like integrating social care."
He added that it's worrying that there will be control from the government which leaves social care "chronically underfunded" and a health system that even before Covid was stretched to the breaking point.
Another MK Council's spokesman said: "The Covid crisis has led to successful partnership working on the ground and this should continue.
"Covid has cost the lives of around 25,000 people in the UK's care homes and there is urgent need to fix social care."
The issue with underfunding social care in UK was highlighted on a lot of occasions before. But it's Covid pandemic which laid all these issues in front of our eyes and showed the scale of them.

/BR/
15.02.2021 – Milton Keynes