Aplikacja NHS będzie używana jako covidowy certyfikat na nadchodzące wakacje.

artykukl - 04.05.2021 - 390

Aplikacja NHS będzie używana, by potwierdzić czy turysta został zaszczepiony lub przetestowany w ostatnim czasie. Będzie miało to miejsce przy wjeździe do kraju.
Minister transportu Grant Shapps powiedział, że aplikacja będzie ewidencją szczepienia lub aktualnego testu.
Unia Europejska zaprezentowała ostatnio plany odnośnie szczepionkowych certyfikatów covidowych, które mogłyby być używane już tego lata.


Zostały przedstawione przez Komisję Europejską, a potem przegłosowane w Parlamencie Europejskim. Teraz projekt musi wrócić dalej do prac w Komisji Europejskiej.
Jeśli zostanie zaakceptowany może zostać wdrożony jeszcze przed początkiem letniego sezonu wakacyjnego przed końcem czerwca.
Minister turystyki Hiszpanii powiedział: "Hiszpania będzie gotowa w czerwcu, by używać te elektroniczne certyfikaty. W maju przeprowadzimy program pilotażowy na naszych wszystkich 46 lotniskach. W czerwcu Hiszpania będzie gotowa powitać turystów z całego świata."
Podróże zagraniczne dla Anglików zostaną przywrócone 17 maja wedle planu luzowania obostrzeń realizowanego przez rząd Borisa Johnsona.
Władze w Londynie przygotowały klasyfikację krajów wedle zagrożenia koronawirusem.
Zielona, bursztynowa i czerwona kategoria będą odpowiadać kolejno grupom państw od najmniej do najbardziej niebezpiecznych z punktu widzenia stanu pandemicznego.
Ten system sprawi, że będzie można wdrażać konkretne rozwiązania odnośnie kwarantanny i innych wskazań po powrocie podróżnych z danego kraju.

-------

The NHS app will be used to prove whether a holidaymaker has been vaccinated or recently tested when arriving in a different country.
Transport Secretary Grant Shapps said the app will be evidence of recent tests results or jab taken.
The European Union has lately presented their plans regarding Covid vaccine certificates that could also be used by the UK holidaymakers this summer.
It's been set out by the European Commission and went through voting process in the European Parliament. It now has to go back to the Commission for additional work.
After it's approved it can be implemented in the procedure before summer holiday season will start by the end of June.
Spain's tourism minister said: "Spain is going to be ready in June to use this digital certificate. We're doing a pilot programme in May, in all our 46 airports. Spain is going to be ready in June to tell all travellers worldwide: 'you can visit us'."
Leisure travel abroad should restart for people in England on May 17 according to Prime Minister's plan for further easing of coronavirus pandemic restrictions.
English authorities will set out soon the categories in which countries fall. "Green", "amber" and "red" categories under the new risk-based traffic light system.
That will decide what sort of measures have to be taken when holidaymakers will get back from their holiday destinations.

/BR/
04.05.2021 – Milton Keynes