Pandemia powoduje wzrost poziomu biedy.

05.02.2022 - 390

Organizacja charytatywna dostarczająca pudełka z jedzeniem dla głodnych dzieci w Milton Keynes zauważyła, że problem z dziećmi w potrzebie co najmniej podwoił się w okresie pandemii.

Obecnie pomoc jest oferowana 76 szkołom i centrom dziecięcym w MK.


Jedno na czworo dzieci w mieście znajduje się w permanentnym zagrożeniu bycia głodnym. 327 pudełka z jedzeniem zostały dostarczone w czasie Świąt Bożego Narodzenia, co przełożyło się na to, że 1,308 osób otrzymało ciepły posiłek. 

W ostatnim czasie bardzo wzrosło zapotrzebowanie na pomoc. Izolacja covidowa sprawiła ogromne trudności wielu rodzinom, a wzrastające koszty życia mogą pogłębić jeszcze bardziej ten kryzys.

Problem podwoił się od początku pandemii, organizacja charytatywna współpracuje obecnie z 76 szkołami, podczas gdy w październiku 2020 roku ta liczba kształtowała się na poziomie 39.

Potrzebne jest szersze zwrócenie uwagi na ten bardzo poważny problem lokalnie, dotyczący biedy, oczywiście także, a może przede wszystkim u dzieci. Zapotrzebowanie na pomoc wciąż wzrasta i tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy i organizacji charytatywnych pomoc może może być udzielona tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

-----

A charity, which is providing meal boxes for hungry children in Milton Keynes states that the issues with children in need at least doubled during pandemic. 

Meal boxes are now being offered to 76 schools and children's centres in MK. 

One in four children in the city are believed to be at risk of frequent hunger. 

327 boxes were delivered over the Christmas holidays, which was enough to be able to provide a warm meal to at least 1,308 people. There was quite 

a significant rise in the requests for help recently. Covid isolation made it very difficult for many families and the higher costs of living are expected to deepen the crisis even further. 

The demand for the support has doubled recently, increasing the number of schools the charity partners with from 39 in October 2020 to 76 at the moment.

It just shows how much damage was caused by the pandemic. 

More awareness needs to be raised about children's poverty locally. Need for help continues to rise and so much hard work has to be done by the volunteers and the charity organisations themselves to make sure that they secure the much needed support.

/BR/

05.02.2022 – Milton Keynes