22 lokale gastronomiczne w Milton Keynes z pięcioma gwiazdkami za higienę.

06.03.2022 - 390

22 lokale gastronomiczne w Milton Keynes otrzymały ostatnio pięć gwiazdek podczas kontroli higieny. Agencja Standardów Higieny pokazała na swojej stronie internetowej miejsca, które otrzymały najwyższą możliwą ocenę. Te oceny są adekwatne do standardu higieny, jakie zastają inspektorzy w trakcie kontroli.


Oczywiście pozostaje w gestii konkretnych lokali gastronomicznych, by przestrzegać wszelkich oczekiwanych zasad i dopasować się do najwyższych możliwych standardów. Te zasady opierają się o przygotowywanie, przechowywanie, a także obchodzenie się z żywnością. Czystość miejsca, w którym jest prowadzony catering, a także to w jaki sposób dba się o żywność to kolejne kluczowe aspekty, wpływające na ocenę. 

Oczywiście warto podkreślić, że kategoria ocen w ramach oceny higieny nie obejmuje rodzaju żywności, obsługi klienta, zdolności kucharskich i prezentacji żywności. 

Pięć gwiazdek otrzymały: Tinkers Bridge (MK), Simply Good Limited (MK), British Standards Institute (MK), John Lewis PDR (MK), Auntie Em's Kitchen (MK), Las Iguanas Milton Keynes, Muratis Pizzeria (Newport Pagnell), Subway (Bletchley), Fenny Fish Bar (Bletchley), Mo's Kitchen (MK8), Planet Sandwich (MK), Bombay Cuisine (Stony Stratford), Yo! To Go at Tesco Extra (MK), AlKebab Hut (MK), Chettinad Snacks (MK), Greggs Milton Keynes (Bletchley), Willen Tandoori (MK), Good Food 4U (MK), Mangal Plus (MK), Thai Takeaway at the Countyman (MK), Sattvic Foods (MK).

-----

22 Milton Keynes culinary destinations are given five star hygiene ratings lately. The Food Standards Agency's website revealed that 22 of MK's eateries were awarded with the highest mark. 

Ratings are equivalent to the standards of food hygiene, which were found at the time of inspection by the inspectors.

It has to be highlighted that it's businesses' responsibility to make sure they comply with all the highest food hygiene standards and stay with the law regulations in this matter. All these rules cover many different aspects of preparing, storing and handling food. Cleanliness of facilities and how food safety is managed are also important factors. 

Obviously the food hygiene rating scheme doesn't provide information which present the quality of the food, customer service, culinary skill or presentation of food. 

Rated 5 were: Tinkers Bridge (MK), Simply Good Limited (MK), British Standards Institute (MK), John Lewis PDR (MK), Auntie Em's Kitchen (MK), Las Iguanas Milton Keynes, Muratis Pizzeria (Newport Pagnell), Subway (Bletchley), Fenny Fish Bar (Bletchley), Mo's Kitchen (MK8), Planet Sandwich (MK), Bombay Cuisine (Stony Stratford), Yo! To Go at Tesco Extra (MK), AlKebab Hut (MK), Chettinad Snacks (MK), Greggs Milton Keynes (Bletchley), Willen Tandoori (MK), Good Food 4U (MK), Mangal Plus (MK), Thai Takeaway at the Countyman (MK), Sattvic Foods (MK).

/BR/

06.03.2022 – Milton Keynes