Możliwe, że dzieci będą mogły wyrażać autonomicznie zgodę na szczepionki covidowe.

06.07.2021 - 390

Możliwe, że dzieci będą mogły udzielać swojej własnej zgody na otrzymanie szczepionki przeciw Covid. Dzieci i młodzież będą mogły mieć podany preparat nawet jeśli ich rodzice nie zgodzą się z nimi odnośnie tej decyzji. 

Decyzja o tym czy młodzi ludzie powinni otrzymywać szczepionkę będzie podjęta za kilka tygodni.


Presja wzrasta, jako że szkoły wciąż odsyłają grupy uczniów na konieczną izolację. Prawo stanowi, że dzieci w wieku do lat 16 mogą podjąć decyzję w sprawie własnego leczenia jeśli głęboko potrafią zrozumieć problem, którego dotyczy.

Jest to sprawdzane przez GP's przy wykorzystaniu tzw. testu Gillicka. Większość rodziców nie podjęła jeszcze decyzji czy dawać swoim dzieciom szczepionkę. Ma to głównie związek z tym, że dzieci przechodzą chorobę bardzo rzadko, a ponadto skąpo objawowo. 

Szczepionki nie są tak wielką wartością dla dzieci i młodzieży, jaką stanowią dla dorosłych. Rodzice to oczywiście wiedzą, stąd ta niepewność. Inne kraje, jak choćby Izrael, większość krajów UE, Kanada i USA szczepią obecnie dzieci w wieku 12-18 lat.

-------

Children may be able to give their own consent to get Covid vaccine. Children and teenagers could have the Covid vaccine even if their parents don't agree with them in this matter regarding having a jab.

A decision on whether young people should be given coronavirus vaccine will be made in few weeks. 

Pressure is building up as schools keep sending groups of kids home to self isolate. The law states that children under the age of 16 can consent their own treatment as long as they seem to have deep understanding what's involved in the process. 

It's measured by GPs with the so called Gillick test. Most parents are still undecided whether to give their children a jab. It's because kids are falling ill very rarely. 

The jabs are not as much of a benefit to children as they are to adults. And parents clearly recognise it. Other countries, including Israel, many EU countries, Canada, US are currently vaccinating children aged 12 to 18.

/BR/

06.07.2021 – Milton Keynes