Blisko 80 procent angielskiej populacji znajduje się obecnie w Tier 4

MK - covid - 390 - 31.12.2020

Milton Keynes pozostaje w Tier 4 wedle uaktualnienia regulacji, gdzie rząd wypowiedział się na temat sytuacji, panującej obecnie w kraju.

Nie będzie żadnych zmian lokalnie, ale dużo większa liczba osób z niższych poziomów obostrzeń (tiers) została umieszczona w Tier 4 restrykcji pandemicznych.


Nowe rejony kraju zostały dodane do Tier 4, co sprawia, że blisko 80 procent mieszkańców Anglii jest obecnie objętych tymi restrykcjami.

Minister zdrowia Matt Hancock powiedział: "Wiem, że obostrzenia w Tier 3 i 4 nakładają spore obciążenia na ludzi, w szczególności na biznesy, które już ucierpiały, ale obawiam się, że jest to konieczne biorąc pod uwagę ilość zakażeń".

Ocenia się, że za większość zakażeń odpowiedzialny jest nowy wariant wirusa, który rozprzestrzenia się dużo szybciej niż ten dobrze już znany.

Zakażenia w MK zdecydowanie zaczęły rosnąć od czasu, gdy miasto zostało uwzględnione w Tier 4 koronawirusowych obostrzeń.

 

--------------------

 

Milton Keynes remains under Tier 4 restrictions according to the latest government announcement.

There will be no change locally, but much more people from lower tiers will be placed in this level 4 of government pandemic measures.

These new additions of certain parts of the country to the Tier 4 of restrictions will mean that nearly 80 per cent of England's population will be placed in the highest level of restrictions.

Health Secretary Matt Hancock said:

"I know that Tier 3 and 4 measures place a significant burden on people, and especially on businesses affected, but I'm afraid it is absolutely necessary because of the number of cases that we've seen".

 Most of new cases are thought to be new variant of Covid-19, which is spreading across England with much bigger pace than the original one.

Covid cases locally have risen sharply ever since MK was put into Tier 4 level of pandemic measures.

 

/BR/
31.12.2020 – Milton Keynes