Rozważane są "paszporty covidowe" jako szansa na szybszy powrót do podróży.

Screenshot 20210226-152426 390jpg

Premier Boris Johnson oznajmił, że rząd bierze pod uwagę wprowadzenie paszportów covidowych.
Premier przyznał, że jest to bardzo poważna kwestia etyczna, stąd wymaga dokładnego przemyślenia wszystkich "za" i "przeciw". Wielka Brytania staje w obliczu tego typu sytuacji po raz pierwszy.


Premier powiedział: "Nie możemy dyskryminować ludzi, którzy nie mogą przyjąć szczepionki, może tak być z powodu medycznego, lub niektórzy ludzie mogą autentycznie odmówić jej przyjęcia, choć myślę, że to błąd."
Wedle planu powracania do "normalności" rząd zaplanował wznowienie podróży zagranicznych nie wcześniej niż 17 maja. Choć rządzący nie mają planów wobec wprowadzenia paszportów szczepionkowych, to mimo wszystko wskazują, że jakieś dowody szczepień mogą okazać się konieczne ze względu na wymogi w innych krajach i mogłyby one przyspieszyć powrót podróży zagranicznych.
Istnieje też opcja wprowadzenia konieczności posiadania negatywnego testu na obecność koronawirusa w wypadku chęci uczestnictwa w niektórych wydarzeniach, czy korzystania z usług.
Oczywiście tylko wtedy, gdy byłby to wymóg organizatorów.
W Wielkiej Brytanii podobnie jak w większości krajów szczepienia przeciw Covid-19 nie są obowiązkowe. Natomiast odsetek chcących się zaszczepić należy do najwyższych na świecie.

-----------
Prime minister Boris Johnson said that his government is looking into introducing Covid passports.
He said that it's a serious ethical measure and it has to be looked into properly. UK is thinking about something like that for the first time ever in its history.
PM said: "We can't discriminate people who can't take vaccine for the medical reasons or the ones who refuse because they don't want to do it. Although I think it's a wrong choice."
In order to come back to "normality" the government set out plan for certain sectors to get back. Travelling abroad was set to come back the earliest on May 17. Even though authorities don't want to bring vaccinating passports, some measure may have to be introduced because of the other countries doing so. It can being back travelling abroad much quicker.
It can also be taken on board that negative tests results could be expected to show by certain events organisers. That can be obviously done in a due course as measures are developing.
Vaccinations in the UK like in the most of the countries aren't mandatory. But at same time it has to be highlighted that a lot of people in the UK want to be vaccinated.

/BR/
27.02.2021