Branża żywieniowa (cateringowa) w Milton Keynes najmocniejsza w kraju

restauracje - 390

Milton Keynes ma najmocniejszą branżę cateringową w kraju według danych przedstawionych przez Magnet Kitchens.

Dzieje się tak z powodu wzrostu ilości restauracji w MK. Dane wskazują, że mamy do czynienia z 93% wzrostem pomiędzy 2020, a 2021 rokiem. To najwyższy wzrost w skali kraju. Obecnie jest 225 opcji cateringowych do wyboru w mieście, z pizzeriami cieszącymi się wciąż największym zainteresowaniem. Ale to nie nowość, ewidentne jest od dawna, że pizza jest najbardziej pożądana we wszystkich miejscach kraju przez klientów. 


Różnorodność różnych rodzajów kuchni, po które możemy sięgnąć przy użyciu aplikacji do zamówień posiłków wzrosła prawie o połowę w Wielkiej Brytanii w ostatnim roku.

To wspaniała wiadomość jeśli wziąć pod uwagę obowiązywanie obostrzeń pandemicznych przez tak długi okres czasu.

Ocenia się, że sektor cateringowy będzie potrafił wrócić do stanu sprzed pandemii. Nie wiadomo ile to potrwa, ale przewiduje się sukces. Oczywiście sporo zależeć będzie od władz, także lokalnych, znoszenia obostrzeń i proponowanych programów wsparcia. 

Projekt pomocowy KickStart jest jedną z takich inicjatyw, które mają na celu wzrost zatrudnienia w społecznościach lokalnych.Sugeruje się, że powinna powstać także platforma na wzór "Eat Out to Help Out" jak przed kilkoma miesiącami.

"Życie towarzyskie jest niezwykle istotną częścią naszej równowagi psychicznej, rzeczywistość wirtualna odgrywać zaczyna ważną rolę, ale nie zastąpi bezpośrednich relacji międzyludzkich", powiedział Rick Smith, ekspert od ratowania biznesu i dyrektor zarządzający Forbes Burton.

Dodał: "To będzie powolny powrót, ale jeśli tylko będziemy mieć kontrolę nad wirusem, to święta Bożego Narodzenia 2021 i przejście w nowy 2022 rok powinny być punktem zwrotnym dla całej branży".

-------

Milton Keynes' food industry is the strongest in the UK, according to the data provided by Magnet Kitchens.

It's thank to the growth of restaurants in MK. The figures released presented the increase of the number of food outlets in Milton Keynes by 93 % between 2020 and 2021.

That's the highest growth in the country. There are now 225 different food options in Milton Keynes with pizza remaining the most popular cuisine in the city.

It's obvious everywhere you go in the country that pizza is the most wanted food by the customers.

The selection of different foods now which we can access through food delivery services and takeaways has grown nearly by half in the past year in the UK.

It's an outstanding figure if you take on board the fact that pandemic restrictions were in place for such a long time. 

Food industry is predicted to be able to come back to pre-pandemic reality slowly but surely.

A lot will obviously depend on the authorities, lifting off restrictions and how helpful and effective stimulus packages are.

KickStart grant is one of them. It supposed to increase local employment. It is thought that more projects should appear, like it was few months ago with "Eat Out to Help Out".

"Socialising is an important part of our mental stability, virtual reality has its place but it can't replace face to face interactions and that human contact aspect of people as a whole", said Rick Smith, business rescue expert and managing director of Forbes Burton.

He added: "It's going to be a slow return but as long as we have control over the virus, 2021 Christmas momentum into 2022 should give the industry a good kickstart".

/BR/

26.04.2021 – Milton Keynes