Indyjska mutacja Covid-19 już w Milton Keynes

15.05.2021 - 390

Ostatnia mutacja Covid-19 jest już potwierdzona także w Milton Keynes. Kilka przypadków zostało wykrytych w jednej z lokalnych szkół. Liczba zakażeń wariantem B1617.2 potroiła się w UK w ciągu tygodnia. Niektórzy naukowcy twierdzą, że może być on bardziej zakaźny niż te dotychczas znane. Ale jak bardzo zakaźny? Czy szczepionki dadzą radę zwalczyć tę mutację?


Są to na pewno pytania, które często się pojawiają. Wariant B.1617.2 został stwierdzony także w Milton Keynes, po tym gdy zidentyfikowano go wcześniej w innych miejscach kraju.
Radcliffe School, mieszcząca się w Wolverton poinformowała, że odnotowała kilka przypadków. Zaczęto testować uczniów z 9 klasy (year 9), a także część kadry nauczycielskiej.
Mimo tego, że wariant indyjski jest bardziej zakaźny, to nie ma żadnych dowodów na to, że jest groźniejszy, czy odporny na szczepionki.
Nie ma co panikować, nie widać też, by rządowe plany luzowania obostrzeń były w jakikolwiek sposób zagrożone.
Wszystko będzie się odbywać w sposób, w jaki zostało zaplanowane i kolejne znoszenie obostrzeń już w najbliższy poniedziałek, 17 maja.
Otwarte zostaną restauracje, które będą mogły już przyjąć swoich klientów.

-------

Proper testing has been launched for pupils in year 9 and some staff members. The latest variant of Covid-19 is now confirmed in Milton Keynes. Small number of cases are linked to a local school in MK.
This variant, called B1617.2 tripled in UK within a week. Some scientists think it could be more infectious than the ones which are known by now. But how infectious? Are the vaccines good enough to fight these variants?
Surely these questions are often crossing people's minds. B1617.2 variant was discovered in Milton Keynes after other parts of the country, which said about identifying it before.
The Radcliffe School in Wolverton said that small number of cases were discovered at school. Testing has been launched for pupils in year 9 as well as some of the teaching staff.
Even though it is believed that this Indian variant transmits quicker, there is no evidence about it being more dangerous or that vaccines are less effective for this strain.
There is no need to panic and it doesn't seem that government's plans of further loosening pandemic measures are under any danger. Everything should be done the way it was planned and more easing of restrictions is happening on Monday, May 17 with restaurants being open for eating in.

/BR/
15.05.2021 – Milton Keynes