250,000 dawek szczepionki podanych w Milton Keynes

22.06.2021 - 390

21 nowych przypadków zakażenia Covid zostało wykrytych w Milton Keynes w poniedziałek, 21 czerwca. Siedmiodniowy indeks zakażeń wynosi 71.6 i jest niższy niż średnia krajowa, czyli 89.3.
10,633 nowych przypadków zostało raportowanych w skali kraju i tylko pięć ofiar śmiertelnych.


Mimo, że ilość zakażeń wzrasta to nie idzie to w parze z ilością zgonów. Jest to dowód na to, że efektywność szczepionek i ich odporność na zakażenia i najcięższy przebieg choroby jest bardzo wysoka.
Nowo opublikowane dane pokazują również bardzo korzystny obraz szczepień w MK. 250,000 dawek szczepionki zostało już rozdysponowanych w mieście. Ten świetny wynik stał się możliwy dzięki skutecznemu współdziałaniu wielu podmiotów.
Apteki, szpital, przychodnie; każda z tych placówek odegrała swoją istotną rolę. Pięć przychodni przyłączyło się do programu szczepień w MK, więc ich efektywność może jeszcze bardziej wzrosnąć.
Milton Keynes jest przykładem jak rzeczowa współpraca przekłada się na osiągnięcie sukcesu.

------

21 new Covid cases were reported in Milton Keynes on Monday, 21 June. Seven day infection rate stands at 71.6 and is lower than today's UK average of 89.3. Nationally there have been 10,633 new cases recorded but only five deaths.
So even though number of new cases is still rising, it doesn't involve many deaths. It proves that vaccines are doing good job and they're giving proper immunological defence from the strongest Covid infections.
Newly released figures also show a very optimistic trend in Milton Keynes. 250,000 doses of a coronavirus vaccine were given in there.
This milestone was possible to achieve thanks to great cooperation of many different entities. Pharmacies, hospital and GP surgeries played their part in this success.
Vaccination opportunities have been now extended with five pharmacy clinics joining the scheme in MK.
Milton Keynes sets an example of the great partnership in order to call the vaccination rollout a success.

/BR/
22.06.2021 – Milton Keynes