Bezdomność dużo większym problemem w Milton Keynes po lockdownach.

25.07.2021 - 390
Bezdomność stała się dużym większym problemem w Milton Keynes niż miało to miejsce w czasach przedpandemicznych. Dotarła do punktu kulminacyjnego, fundacja charytatywna pomagająca osobom w kryzysie bezdomności prosi o pomoc. Każdego tygodnia o pomocną dłoń zwraca się do niej 100 osób.
Organizacje pomocowe podkreślają, że jest to najtrudniejszy okres jaki pamiętają, ponieważ tak ogromnie dużo ludzi jak nigdy dotąd szuka pomocy. 
W normalnych okolicznościach to zima jest czasem największych wyzwań, ale tym razem jest zdecydowanie inaczej.
Uważa się, że tak ogromny wzrost osób w kryzysie bezdomności szukających pomocy jest wynikiem pandemii.
Winter Night Shelter Charity działa na pełnych obrotach w dziennym centrum pomocowym przy Unity Park Station.
Opieka społeczna, posiłki i pomoc praktyczna jest oferowana osobom w kryzysie każdego dnia.
Głównym priorytetem działań jest znalezienie ludziom pozostającym w kryzysie bezdomności dłuższego miejsca zakwaterowania, a także wsparcie w szukaniu pracy.
Fundacja odpowiedziała również pozytywnie na prośbę NHS, by zorganizować tymczasowy punkt szczepień dla osób, których zlokalizowanie jest często dla systemu bardzo trudne.
"Obecnie największe wyzwania jakie stoją przed nami tkwią w sferze pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. 83% wszystkich osób potrzebuje pomocy właśnie w tym wymiarze. To może być pomoc od jednego z naszych terapeutów w zakresie psychologii lub doradcy w zakresie nałogów. Pomagamy ok. 40-50 ludziom w czasie każdej z naszych grup w ramach odbywających się dwa razy w tygodniu spotkań Community Groups, mających za zadanie wspierać cierpiących na izolację, wykluczenie i samotność", powiedział przedstawiciel fundacji charytatywnej. 
Jest bardzo wiele do zrobienia, szczególnie w czasie po lockdownach, gdzie duża większa ilość osób stała się bezdomna. Wyzwania ciągle rosną, ale fundacje, które pomagają ludziom w potrzebie mają ogromną nadzieję na wsparcie i otwarte ludzkie serca. 
 
------
 
Homelessness have become much bigger crisis right now than it was the case in pre-pandemic times in Milton Keynes. 
It reaches crisis point, charity appeals for help as they deal with 100 people each week.
Charities say that they're experiencing its busiest time ever with so many people desperately seeking help.
Normally winter time is the busiest time, but not this year. 
This summer charities are dealing with an "unprecedented" need. It is believed the impact of the Covid pandemic is the reason for this unbelievable situation.
Winter Night Shelter Charity is operating at full capacity at its day centre at Unity Park Station. Welfare contributions, meals and practical help to homeless and vulnerable people is on offer every single day.
A key focus charity has on helping homeless people is to try to find longer-term accomodation and give people in need a hand in finding job.
The charity have also responded to NHS's request to become a temporary vaccination centre for vulnerable people, who are often very hard to reach by the system. 
"Increasingly now, the biggest need is in the area of mental health with around 83% of guests requiring support in this area. This may involve help from one of our wellbeing therapists or our addiction counsellor, and we are seeing 40-50 people at each of our twice - weekly Community Club groups designed to combat isolation and loneliness", said charity's spokesman.
It's so much to do, especially in post -lockdown times where many more people have become homeless. Challenges are rising rapidly, but charities which are helping people in need hope for sincere gestures from the donators.
 
/BR/
25.07.2021 – Milton Keynes