Dodatkowe pieniądze od urzędu miasta w Milton Keynes na przeciwdziałanie przemocy domowej.

03.09.2021 - 390

Dodatkowe środki finansowe zostaną wygospodarowane przez urząd miasta w Milton Keynes na walkę z przemocą domową, której doświadcza rocznie ok. 12,000 mieszkańców miasta. Dodatkowe £535,000 jest przeznaczone, by wspomóc działania zapobiegawcze w bardziej efektywny sposób. Tego typu przestępstwa wzrastają wciąż od 2018 roku. Obecnie ma to w dużej mierze związek z pandemią i lockdownami.


Przedstawiciel urzędu miasta powiedział: "Przemoc domowa poważnie dotyka wielu rodzin każdego dnia w całym kraju. Nie ma naszej zgody na taki stan rzeczy. Jest zero tolerancji na tego typu zachowania w Milton Keynes. Robimy wszystko co w naszej mocy, by chronić ofiar i pomagać im, a także, by postawić przestępcówprzed wymiarem sprawiedliwości."
Przemoc domowa zwalczana jest w czterech głównych przestrzeniach:
- edukowanie młodych ludzi i dzieci odnośnie zdrowych związków;
- zapewnienie łatwego dostępu do systemu pomocy, który daje wsparcie;
- wspomaganie ofiar i tych, którzy przeżywali ten kryzys, by pomóc im wrócić do normalnego życia i przezwyciężyć traumy;
- sprawienie, by odpowiedzialni za przemoc zapłacili za nią.
Warto skontaktować się z fundacją charytatywną MK Act jeśli doświadczacie przemocy domowej lub wiecie o kimś, kto padł jej ofiarą. Dzwońcie pod nr 0344 375 4307 lub wchodźcie na stronę internetową MK Act. Wszyscy możemy dołożyć swoją cegiełkę do tego, by ten problem zredukować w naszych lokalnych społecznościach.

----

Extra funding is being proposed for support of domestic abuse victims in Milton Keynes, where around 12,000 adults experience domestic abuse each year.
Extra £535,000 is dedicated by MK Council to help tackling this problem more efficiently. The number of this type of crime is rising each year since 2018. This time round one of the biggest factors was the pandemic and lockdowns directly linked with it.
Council's representative said: "Domestic abuse seriously affects families across the country every single day. We want there to be zero tolerance towards domestic abuse in Milton Keynes. We are working to challenge all forms of abuse, support victims and survivors, and hold perpetrators to account."
Domestic abuse is tackled in four main fields:
- educating children and young people on healthy relationships;
- ensuring easy access to services that can break the cycle of abuse;
- empowering victims and survivors with support networks that help to recover after abuse;
- holding perpetrators to account for the abusing behaviour.
Contact MK Act if you experience domestic abuse or know someone who does. Call 0344 375 4307 or go on MK Act website.
We all have a mission to reduce domestic abuse as much as we can in our communities.
/BR/
03.09.2021 – Milton Keynes