Poziom zakażeń utrzymuje się na wysokim poziomie w MK. Drugi zgon "covidowy" w tym tygodniu.

09.09.2021 - 390

Kolejny przypadek śmiertelny, związany z zakażeniem Covidem zanotowano wczoraj w Milton Keynes. Drugi zgon miał miejsce wcześniej w tym tygodniu. Oba dotyczyły pacjentów, którzy zmarli w okresie 28 dni od zakażenia koronawirusem.
Kolejne trzy osoby, które zmarły lokalnie w minionym tygodniu także były zakażone Covid-19, aczkolwiek jako przyczynę ich śmierci podano inną poważną chorobę współistniejącą.


128 osób miało wczoraj pozytywny test na Covid, co jest mniejszym wskaźnikiem niż 24 godziny wcześniej (147).
38,975 nowych przypadków zakażeń odnotowano w skali kraju, 191 osób straciło życie w wyniku infekcji Covidem.
Wskaźnik zakaźności wynosi w Wielkiej Brytanii 377.4, podczas gdy w MK oscyluje na niższym poziomie - 298.3.
27 osób jest obecnie hospitalizowanych w szpitalu w MK, aczkolwiek żadna z tych osób nie znajduje się w ciężkim stanie.
Zwiększona ilość zakażeń nie idzie na szczęście w parze z równie wysoką, co poprzednio ilością zgonów. Korzystną okolicznością jest na pewno spory procent wyszczepienia populacji, który sprawia, że nie ma dużo zgonów.

----

Another Covid related death in Milton Keynes yesterday. Case numbers still stay at the high rate.
Second Covid linked death was recorded in MK this week. Both patients died in the period within 28 days since testing positive for the virus.
There were also another three more local people who died last week and were infected with Covid. But in their case it was some other medical condition which was linked with these deaths.

128 people tested positive for Covid in MK yesterday, which is a smaller number compare to the day before (147).
Nationally, in the UK there were additional 38,975 cases recorded, with 191 deaths directly linked with Covid-19 infection.
The UK case rate, which is a number of cases per 100,000 residents stands at 377.4, while in MK it's still much lower - 298.3.

Currently there are 27 Covid patients in MK Hospital, but none of them in a very serious condition.
Rise in numbers of infections doesn't appear to cause as many deaths as before in previous waves, which certainly is vaccines positive impact on the population.

/BR/
09.09.2021 – Milton Keynes