9 Sierpień 2022      Imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald

Jak wykładowcy i studenci odnoszą się do nauki online

nauka online - 440

Tysiące studentów, nauczycieli i wykładowców mierzą się z nowym wyzwaniem przez ostatnie kilka tygodni lockdownu z powodu pandemii koronawirusa. 

Szkoły i uniwersytety musiały zmienić normalne przyzwyczajenia i przenieść nauczanie na platformy online. Musiało się to szybko wydarzyć i zaistnieć w nowych okolicznościach i wydaje się, że w dużej mierze działało bez większych problemów.

Wydaje się, że jest to jednakowo duże wyzwanie dla wykładowców, jak i dla uczniów, ale nowe wcale nie oznacza negatywne. Możemy wynieść z tego wiele wartości. 


Mam bardzo pozytywne podejście do tego typu nauczania. Widoczne jak University of Bedfordshire był świetnie przygotowany do zmiany systemu nauczania od samego początku.

Owain Jones, wykładowca Sport in Society na UoB powiedział:

"Nauczanie standardowe, twarzą w twarz zostało zawieszone ze względu na pandemię i musieliśmy znaleźć rozwiązanie. 

"Było wiele możliwości, w końcu zdecydowaliśmy się na Zoom.

"Możemy być spokojni, że potrafimy przekazać studentom wiedzę poprzez wykłady online.

"Fakt, że połączyć się mogę ze studentem, który przebywa choćby w Polsce świadczy o wspaniałości technologii, oczywiście zależymy od sygnału Wi-Fi, sąsiadów, czy zwierząt domowych, dzieci które mogą czasem przeszkadzać. Potrzebujesz szczęścia, by zrealizować zamierzone cele."

Owain przekazał też co według niego jest największym wyzwaniem:

"Jedną z najtrudniejszych spraw do uzyskania w nauczaniu online jest niemożność prowadzenia debat i dyskusji, które są nieodzowne na zajęciach. 

"Ten rodzaj nauczania nie jest łatwy i niejednokrotnie są trudności. Zmienia się sposób nauczania i pozyskiwania informacji."

Ten rodzaj nauczania ma swoje limity, ale mocno wierzę, że zarówno studenci, jak i wykładowcy mogą sporo skorzystać na tym nowym doświadczeniu. 

Koniec, końców przy właściwym podejściu i zaangażowaniu obie strony wyniosą pozytywne efekty z nauczania na platformach online.

Trudności, które spotykamy w życiu potrafimy często wykorzystać, by wymyślić nowoczesne rozwiązania dzięki swojemu innowacyjnemu sposobowi myślenia.

nauka online - 440-2

------------------

Thousands of students, teachers and lecturers are facing a new challenge for last few weeks of lockdown due to pandemic spreading all over the country and Europe.

Schools and universities have had to make changes to their normal routine, with learning moving online.

It had to be introduced and brought to life straight away, and I believe it has worked in most occasions without fail.

I guess moving education online is as much of a challenge for lecturers as it is for students, but new doesn't always mean negative.We can both get the most out of it. I've got a really optimistic approach towards this way of learning.

I can see how well the University of Bedfordshire was prepared from the very beginning of the move to online education.

Owain Jones, a Sport in Society lecturer at University of Bedfordshire said: 

"Face-to-face teaching was postponed in the wake of pandemic, so we had to find a solution to deliver lectures to students.

"There were several options, but in the end we plumped into Zoom.

"I think you can relay your teaching to students in satisfactory manner.

"The fact that I can engage with a student in, say, Poland, shows you the wonder of technology, but you are at the behest of Wi-Fi and not getting distractions from animals, young children and noisy housemates, so you need a bit of luck."

Owain went on to describe what he sees as the biggest challenge on remote learning. He said: 

"One of the most difficult things to master in online learning is engaging in class discussions and debates. Learning online is often not very easy, it changes the style of teaching, and the way of gathering information."

This way of education has got its limits, but I strongly believe that both lecturers and students can learn from that, can make it better and get the most they can from this way of studying.

It will definitely be beneficial for both students and lecturers.

Difficulties in life very often develop the best solutions, because of people's innovative thinking and actions.

/BR/

31.05.2020 Milton Keynes