18 Październik 2021      Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła

Zatrudnienie pracownika - umowa pisemna i ustna

Zatrudnienie pracownika - umowa pisemna i ustnaJeżeli jako pracodawca chcesz zatrudnić pracowników w Szkocji, Anglii, Irlandii Północnej, czy też Walii, to należy przede wszystkim zadbać o prawidłowe rozwiązanie sprawy kontraktu o pracę z pracownikiem, czyli między innymi warunków. - informuje POLEMI.co.uk


- Warunki zatrudnienia pracownika

  • - Pisemna umową o pracę w Wielkiej Brytanii
  • - Zmiany w kontrakcie o pracę z pracownikiem
  • - Zmiany do umów o pracę w drodze układów zbiorowych

Warunki pracy mogą być określone ustnie, pisemnie lub być mieszaniną obu tych rzeczy. Umowa o pracę w rozumieniu kontraktu to określenie konkretnych warunków zatrudnienia, a nie jak to jest w Polsce formy zatrudnienia.

Warunki zatrudnienia będące elementami umowy o pracę można zawrzeć w:

- ogłoszeniu o pracę;
- korespondencji pisemnej pomiędzy pracodawcą a pracownikiem; listy, maile;
- zaświadczeniu o zatrudnieniu;
- innych pisemnych umowach;
- umowach ustnych;
- polityce Twojej firmy.

Należy pamiętać o tym, że kontrakt ustny jest tak samo wiążący jak pisemny, aczkolwiek trudniej tutaj cokolwiek udowodnić. Umieszczenie natomiast konkretnych przepisów w formie pisemnej może zapobiec nieporozumieniom w przyszłości.

Pisemna umową o pracę w Wielkiej Brytanii

Pisemna umowa o pracę powinna zawierać określenie stwierdzające, że ów kontrakt zastępuje wszystkie wcześniejsze rozmowy i korespondencje odnoszące się do warunków pracy. Jeżeli jako pracodawca nie posiadasz żadnej umowy o pracę z pracownikiem powinieneś co najmniej spisać pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu.

Jeżeli posiadasz taką umowę to nie jesteś zobowiązany wydawać takiego zaświadczenia, pod warunkiem, że umowa zawiera również wszystkie elementy wymagane w pisemnym zaświadczeniu.

Zmiany w kontrakcie o pracę z pracownikiem

Jeżeli pracodawca chce dokonać zmian w warunkach pracy i zatrudnienia to musi uzyskać zgodę pracownika. W przeciwnym razie pracownik może podać pracodawcę do sądu za naruszenie umowy, lub podać się do dymisji i zażądać stosownego odszkodowania.

O wszelkich zmianach należy poinformować pracownika na piśmie nie później niż po miesiącu od ich wprowadzenia. Zmiany będą wymagały zgody pracownika. Są pewne szczegóły, których zmiana nie wymaga spisywania odrębnej notatki. Mogą one być zapisane w dokumentach, do których pracownik ma dostęp.

Te dokumenty to:

  • - prawo do urlopu chorobowego, w tym prawa do zasiłku chorobowego;
  • - przepisy dyscyplinarne i procedury dyscyplinarne lub wypowiedzenia;
  • - przepisy dotyczące ret i emerytur.

Zmiany do umów o pracę w drodze układów zbiorowych

Warunki układu zbiorowego są czasem włączone do kontraktów pracowniczych zatrudnienia. Podobnie jak w przypadku kontaktów indywidualnych o wszelkich zmianach należy poinformować pracowników na piśmie najpóźniej miesiąc po dokonaniu zmian.

Gdy zmienia się pracodawca:
Gdy zmienia się pracodawca to wymagane jest spisane nowe zaświadczenie warunków zatrudnienia w przeciągu 2 miesięcy. Nowe zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy pracodawca zmienił jedynie swoją nazwę bez zmiany tożsamości lub gdy zmienia się tożsamość pracodawcy, ale pozostaje to bez wpływu na warunki pracy pracownika.

Pracownicy muszą otrzymać jednak indywidualne pisemne powiadomienie o tej zmianie przy najbliższej okazji, w każdym przypadku w terminie jednego miesiąca od dnia, wystąpienia zmian.

 

Źródło: POLEMI.co.uk - polski portal w UK