27 Listopad 2020      Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek

Santander z nagrodą dla firmy działającej na rzecz kobiet-pracowników.

santander-440

Firma z Milton Keynes została nagrodzona jako jedna z najlepszych w kraju dla kobiet. Została ona zawarta na liście dzięki zaangażowaniu na rzecz równego traktowania kobiet w miejscu pracy.
Santander UK zatrudnia w MK ponad 2,400, a nagroda podkreśla wielopłaszczyznowe zaangażowanie firmy na rzecz równouprawnienia kobiet. 


W czasach, w jakich przyszło nam żyć to niezwykle istotny problem i ważne, by go wciąż poruszać w przestrzeni publicznej i biznesowej. Nagroda podkreśla różnorodne starania grupy Santander w odniesieniu do równouprawnienia kobiet w stosunku do mężczyzn w pracy.
Podjęte zostały liczne ciekawe inicjatywy, a wśród nich choćby:
- 'Napędzanie Ciebie', program liderów dla utalentowanych kobiet, by wspomagać rozwój ich karier;
- Zbalansowane podejście do rekrutacji na najwyższe stanowiska menedżerskie, przy wzięciu pod uwagę równouprawnienia;
- 'Kobiety w biznesie' z ponad 3,000 członków jako platforma do rozwoju i nawiązywania kontaktów biznesowych;
- Rozległe regulacje odnośnie rodzin i nieco luźniejszych warunków pracowniczych, by kadra menedżerska i pracownicza współdziałały na rzecz zbalansowania życia w pracy i rodzinnego w domu;
The Times 'Top 50 Pracodawców dla Kobiet' jest publikowany w porozumieniu z 'Biznes w Społeczności'.
Santander został zauważony i nagrodzony w tym rankingu w każdym roku przez ostatnich dziesięć lat.
Tim Hinton, Dyrektor Wykonawczy Grupy Santander powiedział: "Fantastycznie być zauważonym jako najlepszy pracodawca dla kobiet. Promowanie równouprawnienia płci jest w sercu naszej organizacji i wyraża się jeszcze szerzej w naszych starania na rzecz poszanowania praw człowieka i wspólnotowości".
Charlotte Woodworth, Business in Community, Dyrektor ds. Równouprawnienia Płci, powiedziała: "Business in the Community 'Times 50 Pracodawcy dla Kobiet' jest najdłużej rozpoznawaną a także bardzo respektowaną nagrodą dla pracodawców, zaangażowanych w dbałość o równe prawa kobiet w miejscu pracy".
Organizacje pretendujące do wyróżnienia były oceniane w wielu aspektach, m.in. w kwestiach płacowych, sprawach rodzinnych i z tym związanych udogodnieniach dla kobiet, a także tym, w jak dużej mierze równouprawnienie kobiet w pracy zawarte jest w strategii firmy.

-------------------

Milton Keynes company is named as one of the UK's top employers for women.
A company in MK was included on the list thanks its dedication to equally treat women to men at working environment.
Santander UK employs more than 2,400 people in Milton Keynes and the award recognises the range of ways that Santander is striving to achieve equality for its female workers.
At the recent times and the world we live in it is important issue and very often highlighted in the business sector.
The award recognises the wide range of ways that Santander is working towards achieving equality for women at work including initiatives such as:
- 'Accelerating You', leadership programme for talented women to support their careers development goals;
- Gender balanced recruitment shortlist for senior management roles;
- An employee led 'Women in Business' network with a membership of over 3,000 employees providing career support and networking opportunities;
- Extensive family friendly policies and a flexible working policy which encourages colleagues and managers to work together to make sure to be able to deliver a balanced perspective between work and home life;
The Times Top 50 Employers for Women is published in partnership with Business in the Community.
Santander was also commended for being in the top 10 per cent of organisations that have featured regularly in 'The Times Top 50 Employers for Women' over the last ten years.

Tim Hinton, Santander's Gender Sponsor and an Execituve Director said: "It's fantastic to be recognised as a top employer for women. Promoting gender equality within our organisation sits at the heart of our wider commitment to diversity and inclusion".
Charlotte Woodworth, Gender Equality Campaign Director of Business in the Community, said: "Business in the Community's Times Top 50 Employers for Women list is the longest running and most widely respected award for employers committed to achieving equality for women at work.
Organisations were reviewed across a wide range of areas including transparency around pay practises, family friendly policies and to what extent the gender equality is embedded into wider strategy".

/BR/

31.07.2020 Milton Keynes

Baner MK - niebieski - 330

Kurs walut NBP

 Sprzedaż
Kupno
GBP
5,0680
4,9676
EUR
4,5161
4,4267
CHF
4,1679
4,0853
USD
3,7926
3,7174
Zaktualizowano 2020-11-26

Fotogaleria