28 Wrzesień 2021      Imieniny obchodzą: Marek, Wacław

Protest związków nauczycielskich na Wyspach

A-classroom-at-Dashwood-Primar-feat - 390

Nauczycielskie związki zawodowe pozywają brytyjski rząd. Przedstawiciele National Association of Head Teachers, który zrzesza około 40,000 dyrektorów szkół na Wyspach oświadczyli, że wszczęli postępowanie sądowe przeciw brytyjskim władzom.
Sytuacja rozgrywa się o powrót dzieci i młodzieży do szkół po przerwie świąteczno - noworocznej.


Pozew domaga się od brytyjskich władz przedstawienia przesłanek świadczących o bezpieczeństwie powrotu uczniów do szkół.
Tymczasem inny z istotnych związków zawodowych nauczycieli (National Education Union) wskazał swoim członkom, by odmówili powrotu do nauczania w trosce o zdrowie dzieci i młodzieży.
Działania władz oceniono jako "lekkomyślne i niekonsekwentne".
Związek zaznacza, że wobec rosnącej w ogromnym tempie liczby zakażeń szkoły podstawowe powinny być zamknięte jeszcze co najmniej przez okres dwóch tygodni.

-------------

Teachers Unions are suing British government. National Association of Head Teachers (around 40,000 members) said that they sued authorities.
The very important matter of this lawsuit is that kids are coming back to schools after Christmas/New Year break.
The lawsuit requests solid evidence from the authorities about coming back to education and its safety.
Meanwhile another teachers trade union (National Education Union) asked its members to refuse coming back to teaching in order to look after kids health.
The way government is handling this situation was described as: "insonsistent and reckless".
Trade Union states that because of big spike of Covid infections lately schools should stay closed for at least two more weeks.

/BR/
04.01.2021 – Milton Keynes