9 Sierpień 2022      Imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald

Naukowcy polecają zaszczepienie medyków i pracowników socjalnych szczepionkami Pfizer i Moderna.

virus - 24.01.2021 - 390

Naukowcy polecają, by zaszczepić pracowników ochrony zdrowia i opiekunów socjalnych szczepionkami Pfizer i Moderna, które jak udowodniono są bardziej efektywne.
Badacze z Uniwersytetu East Anglia wskazali na fakt mniejszej efektywności w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa preparatu Oxford - Astra Zeneca.


Z kolei szczepionki Pfizer i Moderna są preferowane przez naukowców, gdyż wykazały aż 95 - procentową skuteczność w próbach badawczych.
Przy użyciu modeli matematycznych naukowcy wykazali, że 69 procent populacji musiałoby zostać zaszczepionych szczepionką firmy Pfizer, by spowodować spadek współczynnika mnożenia się wirusa (R) poniżej 1. Ten sam wynik dałoby aż 93 - procentowe wyszczepienie populacji preparatem Oxford - Astra Zeneca.
W przypadku szczepionki oxfordzkiej współczynnik zakaźności R spadłby jedynie do poziomu 1.3.
Profesor Alistair Grant powiedział: "Szczepionka oxfordzka nie zapewni nam odporności stadnej, nawet w wypadku zaszczepienia całej populacji. Zalecamy pracownikom ochrony zdrowia i opiekunom socjalnym, by zaszczepili się jedną ze szczepionek mRNA."
"Szczepionka Oxford - Astra Zeneca będzie z pewnością bez wątpienia jedną ze skuteczniejszych metod interwencji, ale do czasu gdy zmiana jej dawkowania nie sprawi, że wzrośnie skuteczność jest mało prawdopodobne, że pomoże we właściwy sposób kontrolować wzrost zakażeń."

-------------------

Scientists are recommending that all health and social care workers should be vaccinated with the Pfizer or Moderna Covid-19 vaccines because they proved to be more effective.
Researchers from the University of East Anglia pointed out that the Oxford - Astra Zeneca vaccine is 'less efective' in controlling the spread of the virus.
Pfizer and Moderna vaccines are recommended for health and social care professionals as they present around 95 per cent efficiency in clinical trials.
Using mathematical modelling researchers showed that 69 per cent of the population would need to be given the Pfizer vaccine to bring the coronavirus reproduction number (R) below 1. The same result would need to be as high as 93 per cent with Oxford -Astra Zeneca jab.
When taking into account the new Covid-19 variant, research found that Oxford jab would only reduce R number to 1.3 value.
Professor Alistair Grant said: "Oxford vaccine cannot take us to herd immunity, even if the whole population is immunised. We recommend that health and social care workers, and others who have lots of contacts with those vulnerable to infection, should receive one of the mRNA vaccines in preference."
He continued: "The Oxford vaccine will no doubt be an important control intervention, but unless changes to the dose regime can increase its efficiency, it is unlikely to fully control the virus or take the UK population to herd immunity."
/BR/
24.01.2021 – Milton Keynes