9 Sierpień 2022      Imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald

Jak obliczyć prawidłową wysokość swojego wynagrodzenia w Wielkiej Brytanii

Jak obliczyć prawidłową wysokość swojego wynagrodzenia w Wielkiej BrytaniiWysokość naszego wynagrodzenia netto, czyli pieniędzy, które realnie otrzymamy na nasze konto zależy od wysokości podatku dochodowego, jaki będziemy musieli zapłacić. Opisujemy wszelkie obciążenia podatkowe oraz podajemy przykład obliczania wynagrodzenia netto. - informuje POLEMI.co.uk


- Podatek dochodowy (Income Tax)

- Składna na ubezpieczenie społeczne

- Przykład obliczenia dochodu netto / "na rękę"

- Formy rozliczania

- Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego w UK

Podatek dochodowy (Income Tax)

Zobacz także:

W Anglii, Szkocji czy też innej części Wielkiej Brytanii, opodatkowaniu podatkiem dochodowym (Income Tax) podlegają przychody pochodzące z zatrudnienia, zarobki z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przychody z emerytury, zyski z większości oprocentowanych oszczędności, dochody z akcji (dywidend), zyski z najmu, przychody z funduszu powierniczego.

Warto jednak zaznaczyć, że prawie każda osoba ma prawo do ulgi w postaci kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance). Kwota wolna od opodatkowania nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego (Income Tax).

W obecnym roku podatkowym, który trwa od 6 kwietnia 2011 r. i zakończy się 5 kwietnia 2012 r., kwota wolna od podatku wynosi £7,475 rocznie, przy czym tygodniowo jest to £143,75. Trzeba także zaznaczyć, że w Wielkiej Brytanii istnieją również inne rodzaje ulg np. dla osób, które ukończyły 65 lub 75 rok życia (Higher personal allowance) lub osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie wykonywać pracy.

Wysokość podatku, jaki będziemy musieli zapłacić zależy od wysokości naszych dochodów. Po uwzględnieniu ulg i zwolnień, jakie nam przysługują wysokość podatku obliczana jest według progów podatkowych:
Jeżeli nasz dochód w ciągu roku wyniesie:

- od £0 do £35,000 – wysokość podatku wyniesie 20% (basic rate)

- od £35,001 do £150,000 – wysokość podatku wyniesie 40% (higher rate)

- powyżej £150,000 – wysokość podatku wyniesie 50% (additional rate)

Składna na ubezpieczenie społeczne

Kolejnym obciążeniem naszego wynagrodzenia jest składna na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions – NICs). W tym momencie warto zaznaczyć, że posiadanie National Insurance Number konieczne jest do podjęcia legalnej pracy na terenie Wielkiej Brytanii. NIN jest odpowiednikiem polskiego NIP-u i jest nadawany raz na całe życie, składa się z 2 liter, 6 cyfr i litery na końcu np. PP 246453 R.

Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne zależy od rodzaju naszego zatrudnienia (pracownik, samo-zatrudnienie itp.) oraz od wysokości osiąganych dochodów. Dla osób zatrudnionych jako pracownicy na podstawie umowy o pracę, składa rozliczana będzie według pierwszej klasy (Class 1).
Jeśli nasz dochód w ciągu tygodnia wyniesie:

- od £139 do £817 – składna na ubezpieczenie wyniesie 12% od uzyskanego dochodu

- powyżej £817 – składka wyniesie 12% do kwoty £817 oraz dodatkowo 2% od dochodu powyżej tej kwoty

Przykład obliczenia dochodu netto / "na rękę"

Przykład obliczenia rocznego dochodu netto (rok podatkowy 2011/2012)

Przykładowe wynagrodzenie w ciągu roku: £30,000

- Kwota wolna od podatku (Personal Allowance): £7,475

- Podstawa do opodatkowania: £22,525

- Podatek dochodowy: £4,505

- Ubezpieczenie społeczne: ok. £2,703

Roczny dochód netto (wynagrodzenie 'na rękę'): £22,792

Formy rozliczania

Z perspektywy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, istotny jest sam system rozliczania. Każdy, kto jest zatrudniony lub pobiera emeryturę, zostaje rozliczany automatycznie w systemie PAYE (Pay as you earn, czyli płać w miarę zarabiania) i kwota należnego podatku jest regularnie odliczana z pensji bądź emerytury.

Samo-zatrudnieni (ang. self employed) muszą natomiast na własną rękę zadbać o wypełnienie zeznania podatkowego w formie Self Assessment w elektronicznej lub papierowej wersji deklaracji podatkowej. Istnieje również skrócona forma zeznania podatkowego - Short Tax Return (SA200). Z tej formy rozliczenia mogą skorzystać osoby, które mają przejrzystą sytuacje rozliczeniową i nie muszą składać pełnego zeznania podatkowego - Self Assessment.

Osoba samo-zatrudniona ponosi odpowiedzialność za opłacanie swoich podatków. Każdego roku należy składać zeznanie podatkowe.

Zwrot nadpłaconego podatku dochodowego w UK

Czasami zdarza się, że z powodu zmiany pracy, zatrudnienia w kilku firmach, z naszego wynagrodzenia może zostać odprowadzony zbyt wysoki podatek dochodowy (Income Tax). W takich wypadkach możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.

Zobacz w jakich przypadkach, możesz zapłacić zbyt wysoki podatek:

- rozpocząłeś nową prace i miałeś Emergency Tax Code

- pracodawca używał nieprawidłowego kodu. Czytaj więcej: Kody podatkowe (tax code) w UK

- byłeś zatrudniony tylko przez część roku

- jesteś studentem, który pracował w czasie wakacji i nie wypełniłeś formularza P38S

- miałeś więcej niż jedną pracę w tym samym czasie

- pod uwagę brane były twoje oszczędności i inwestycje, które zmniejszyły się

- przestałeś pracować i nie otrzymałeś żadnego innego podlegającego opodatkowaniu wynagrodzenia lub zasiłków (tych podlegających opodatkowaniu) do końca roku

Twoja sytuacja zmieniła się np. po zmianie pracy z pełnego do niepełnego wymiaru czasu pracy lub rozpocząłeś działalnośćgodpodarczą (self-employed)

Źródło: POLEMI.co.uk - polski portal w UK


Fotogaleria