3 Lipiec 2022      Imieniny obchodzą: Anatol, Jacek, Tomasz

Mandaty za śmiecenie w MK.

20.04.2022 - 390

Ludzie, których złapano "na gorącym uczynku" śmiecących mogą otrzymać mandat w wysokości £125. Początkiem roku zatrudniono nowych porządkowych, dając im możliwość wręczania kar za przekraczanie przepisów. 


Urząd miasta MK upublicznił dane wskazujące, że wyrzucanie rzeczy w niedozwolonych miejscach zmniejszyło się o 21.26% w porównaniu z minionym rokiem podatkowym 2020/2021.

Są to zachowania antyspołeczne, naganne i powinny być bez wątpienia piętnowane. Musimy zrozumieć jak wielką wartością jest środowisko naturalne i jak bardzo warto o nie dbać.

Wszyscy, którzy tego nie rozumieją muszą za to zapłacić surową cenę. 

Najpierw można sięgnąć po edukację, ale jeśli ona nie przynosi efektów należy sięgnąć po kolejne kroki, a mianowicie kary finansowe.

Jeden z członków urzędu miasta Milton Keynes powiedział: "Słyszymy co mieszkańcy sądzą o utrzymywaniu czystości w mieście, dlatego nasz budżet inwestuje w te sektory, na których najbardziej zależy ludziom - podtrzymywaniu cotygodniowego wywożenia śmieci, zmniejszenia ilości szkodników, a także zniwelowania wyrzucania śmieci w nieodpowiednich miejscach".

Ponad 2,700 kar zostało przyznanych za świecenie w MK od początku roku. Wypada mieć nadzieję, że to poskutkuje i zmieni podejście wielu ludzi, a to szokujące i nieakceptowane zachowanie przejdzie do przeszłości. 

----

People caught littering by the wardens can be issued with a penalty of £125. New officers were appointed at the start of the year with powers to issue offenders with fines. The wardens can issue fixed penalty notice (FPN) for dog fouling and for these under 18 who are littering.

MK Council have released the data which presents a 21.26% decrease in fly-tipping compared with the previous tax year 2020/2021. Littering and fly-tipping are unacceptable, anti-social, damaging and dangerous. We need to understand the importance of the environment for all of us and make sure we look after the nature. For those, who don't get it the adequate measures need to be implemented. It could be that education comes first, but if it doesn't work, penalties need to come into the perspective and we shall reach out to them. 

One of the members of the MK Council said: "We hear what residents have been saying about keeping Milton Keynes tidy, which is why our budget invests in what people care about - maintaining weekly residential waste collections, cracking down on fly-tipping and tackling rats and other pests."

More than 2,700 fines were handed out to litterers in MK from start of the year. Let's hope that it will make a difference and people will finally get a lesson and learn from their mistakes. It's really important that the negative and unacceptable behaviour will become the past.

/BR/

20.04.2022 – Milton Keynes

Fotogaleria